โรงงานดัง ย้ายฐานผลิต ปิดโรงงาน ซีนชอบใจ ประธานประเทศญี่ปุ่นเฉือนน้ำตา เข้าแถวยืนส่ง